زری الیزابت

درآ که در دل خسته توان درآید باز

جودی دمدمی

کتاب «جودی به کالج میرود» از «مجموعه کتاب های جودی دَمدَی» از اولین کتاباییه که خوندم.
دقیقاً یادمه
کلاس چهارم بودم؛این کتابو غزال بهم داده بود،فرداش امتحان یا پرسش کلاسیِ علوم داشتیم،بعد از اینکه از مدرسه اومدم تکالیفمو انجام دادم و علوممو خوندم و بعد کتابو از کیفم درآوردم و شروع کردم به خوندنش.
خوندمش بدون وقفه
دو ساعت تقریباً طول کشید تا تمومش کنم
یادمه تو اتاقم بودم،هوایِ بیرون سرد بود، پکیجا روشن بودن و اتاق به شدت گرم بود و البته اون موقع اتاقم صورتی بود:))))))))))))))))))
حتی تعجبِ غزال از سرعتِ خوندنم رو هم یادمه. یعنی فردایِ اون روز موقعی که کتابو بهش پس دادم.

حالا شیش سال از اون موقع گذشته و من پنج ساله که غزالو ندیدم و چهار ساله که حتی صداشم نشنیدم. همش هم تقصیرِ خودِ احمقمه که شمارشو گم کردم.

کاش میشد دوباره بتونم باهات صحبت کنم غزال علی نژاد:(
میس یو💔

Designed By Erfan Powered by Bayan