زری الیزابت

درآ که در دل خسته توان درآید باز

لعنتی

از تولدِ دوازده سالگیم نفرت دارم
از اون لباس گلبهی سفید هم نفرت دارم
از تصورِ اینکه اونم اونجا بوده و منو تو اون لباسِ گلبهی سفیدِ مسخره دیده میخوام سرمو با تعداد دفعات زیاد بکوبم به دیوار
لعنت به دی وی دی ایِ که نمی دونم از کدوم گوری پیداش شد
Designed By Erfan Powered by Bayan